Stichting Senpathiek Wonen is in 2015 opgericht om de woonvorm “Zelfstandig Samen Leven” te realiseren en in stand te houden. De stichting heeft geen winstoogmerk. In de statuten is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Missie
De missie van Stichting Senpathiek Wonen is: Ouder worden op een leuke, gezellige en inspirerende wijze.

Visie
Stichting Senpathiek Wonen vindt dat het leven waardevol is, ook als je ouder wordt. Juist in relatie met andere mensen krijgt het leven meer betekenis. Daarom is het belangrijk dat we deel blijven uitmaken van een sociale gemeenschap, hoe groot of klein ook. De aandacht voor elkaar en de mooie woon- en leefomgeving zorgt er voor dat het leven de moeite waard blijft.

Naam
De naam Senpathiek is een combinatie van de woorden Senior en Sympathiek. Een aantal betekenissen van Sympathiek is: aardig; prettig in de omgang; bereid zich in de zorgen van een ander te verplaatsen. Dat is precies wat wij willen zijn voor onze bewoners.

Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.)

  •  Corné van der Waal (Voorzitter)
  •  Rianda van der Linden-Stouten (1e penningmeester)
  •  Jelle Griffioen (2e penningmeester)
  • Heleen van der Waal – van der Griendt (Secretaris)
  • Nico Weiland (Lid)