Wij wonen in een boerderij met een rijke historie. Het is mooi om op deze plek onze plannen te realiseren en de boerderij weer een nieuwe toekomst te geven.

Onze boerderij draagt de deftige naam “Baron van Nagellhoeve”. Heeft er een baron gewoond of was het eigendom van een baron? Eigenlijk allebei niet. Het zit zo: De boerderij is tot augustus 2014 eigendom geweest van de Ridderlijke Duitsche Orde, balije te Utrecht (RDO). De RDO was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. De RDO heeft een lange en boeiende geschiedenis. Zij richtte zich oorspronkelijk vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden en ontwikkelde zich later tot een vermogensfonds. Het vermogen wordt voor een belangrijk deel gevormd door in de loop der eeuwen verkregen agrarisch grondbezit. Het fonds van de RDO richt zich op individuele hulpverlening en sociale projecten. Kijk voor meer informatie op de website van de RDO: www.rdo.nl.

De Baron van Nagellhoeve is in 1888 gebouwd door de RDO. In 1815 stond er al een boerderij en feitelijk al lang hiervoor, maar daarover is niets meer bekend. In 1888 is een nieuwe en grotere boerderij gebouwd. In 1925 en 1941 zijn er nog verbouwingen geweest. Tekeningen van de bouw en verbouwingen, inclusief het handgeschreven bestek van 1888 zijn in ons bezit. Tot 1937 stond de boerderij bekend als “het Duitsche Huis”. In 1937 werd de boerderij vernoemd naar Baron van Nagell, die het jaar er voor was overleden. De baron was één van de bestuursleden van de RDO. Vanaf 1939 heeft de familie Van Eck op de boerderij gewoond en gewerkt. Onze buurman, Jan van Eck, is als 9-jarige jongen op onze boerderij komen wonen. Vanaf 1965 woont hij in de boerderij naast ons. In 2014 hebben Dirco en Joëlle te Voortwis, onze dochter en schoonzoon, de boerderij gekocht van de RDO en pachten zij 42 ha. weiland van de RDO. Het is wel aardig om te vermelden dat het land dat zij pachten al bijna 500 jaar in het bezit is van de RDO.

De boerderij is genoemd naar Anne Willem Jacob Joost Baron van Nagell. Hij werd geboren in Lochem op 25 december 1851. Baron van Nagell was de landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (van 1918 -1936). Hij was 1e luitenant der rijdende artillerie, burgemeester van Barneveld, lid van Provinciale Staten van Gelderland, kamerheer van koning Willem III en kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina. Op 14 augustus 1879 trouwde hij met Johanna Magdalena Cornelia Barones van Zuylen van Nievelt. Zij kregen twee dochters en een zoon. Baron van Nagell overleed te Velp op 24 september 1936.