Een mooi initiatief starten en een enthousiaste wethouder betekent nog niet dat de gemeente snel een vergunning afgeeft. Steeds meer nieuwe wooninitiatieven zoals ons mantelzorg project ontstaan,  maar de wet- en regelgeving loopt nog wat achter op deze ontwikkelingen. Eind vorig jaar hebben we ons verzoek ingediend en we hopen dat we binnenkort een positief antwoord krijgen op onze aanvraag.

In de tussentijd is er van alles gebeurd:

  • de architect heefteen ontwerp gemaakt;
  • we hebben we een bedrijfsplan ontwikkeld;
  • de vragen van Welstand beantwoord;
  • we zijn we op bezoek geweest bij de gemeente;
  • er is een bodemonderzoek uitgevoerd;
  • er is ook een geluids- en veiligheidsonderzoek uitgevoerd (omdat we langs een spoorlijn wonen);
  • er is zelfs een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Wat betreft dat laatste: ja hoor, onder de stal zit archeologisch interessante grond. Dus kunnen we nog een vervolgonderzoek tegemoet zien. We hebben het gevoel dat we er bijna zijn, maar het blijft spannend.