Om het project “Zelfstandig Samen Leven” te realiseren is Stichting Senpathiek Wonen opgericht. Deze stichting geeft invulling aan deze nevenactiviteit die hoort bij het biologisch melkveebedrijf. De stichting heeft geen winstoogmerk. In de statuten is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Missie
De missie van Stichting Senpathiek Wonen is: Oud worden op een leuke, gezellige en inspirerende wijze.

Visie
Stichting Senpathiek Wonen vindt dat ieder leven waardevol is, ook als je ouder wordt. Juist in relatie met andere mensen krijgt het leven meer betekenis. Daarom is het belangrijk dat we deel blijven uitmaken van een sociale gemeenschap, hoe groot of klein ook. Ook een mooie woon-en leefomgeving en de zorg en aandacht van en voor de ander zorgt er voor dat het leven de moeite waard blijft.

Naam
De naam Senpathiek is een combinatie van de woorden Senior en Sympathiek. Een aantal betekenissen van Sympathiek is: aardig; prettig in de omgang; bereid zich in de zorgen van een ander te verplaatsen. Dat is precies wat wij willen zijn voor onze bewoners.

Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Corné van der Waal (Voorzitter)
Jelle Griffioen (1e Penningmeester)
Pim Opraus (2e Penningmeester)
Heleen van der Waal – van der Griendt (Secretaris)
Dirco te Voortwis (lid)
Marco Griffioen – de Pijper (Lid)