De aanleiding
Al jaren geleden kwam het verlangen bij ons op om op één of andere manier ons leven te delen met senioren. In ons vrijwilligerswerk met senioren zagen we de toenemende eenzaamheid. Ouderen moeten steeds langer alleen thuis blijven wonen. Dat gaat vaak goed, maar we zien ook dat ouderen minder mobiel worden, niet zo vaak meer familie zien en dat daardoor het isolement toeneemt. Meestal is eenzaamheid het gevolg en ouderen ervaren dat het leven steeds minder waarde heeft. Dat willen we doorbreken! We willen een plek scheppen waar mensen met elkaar genieten en overvloed beleven. Meedoen haalt mensen uit hun isolement en geeft mede betekenis aan het leven.

Toen de Baron van Nagellhoeve in beeld kwam konden we, samen met Dirco en Joëlle te Voortwis, concrete plannen gaan maken voor het project “Zelfstandig Samen Leven”.

Zelfstandig
De bewoners hebben een eigen appartement met een keuken, woon-, slaap- en badkamer. Zij wonen zelfstandig en zijn vrij invulling te geven aan hun eigen leven en dagelijkse agenda’s.

Samen
Eenzaamheid neemt in de praktijk meestal toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Daarom is het van belang om deel uit te maken van een sociale gemeenschap.  En met elkaar wonen, zorgt voor een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ontwikkelen. Zo kunnen we ’s avonds met elkaar het eten bereiden en gezamenlijk de avondmaaltijd nuttigen. Alles is bespreekbaar.

Leven
Ons project op de Baron van Nagellhoeve gaat over meer dan wonen alleen. Het gaat over het goede leven. Alle ingrediënten zijn hiervoor aanwezig: de mooie woon- en leefomgeving en de mogelijkheden om zelfstandig en samen te leven. Dit alles heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld meewerken in de moestuin; en het verzorgen van kleinvee, zoals kippen, konijnen en lammetjes; meer buiten zijn en meer bewegen.

Ons plan past helemaal in deze tijd waar de overheid wil dat burgers meer verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor elkaar. Zo willen wij ons steentje bijdragen aan de participatiemaatschappij.